maandag 3 mei 2010

OOSTENWIND, KONINGSKIND
EINDELIJK HERDRUKT!

'Op een van de meest zuidelijke eilanden van de aarde wil een vrouw uit een noordelijke wereldstad dromen en fantasieën optekenen van mensen in afzondering. Hoe langer ze op het eiland verblijft, hoe zinlozer het onderzoek haar lijkt. Ze vraagt niets, ze schrijft niets op. Ze gaat met de mannen vissen, raapt mosselen met de vrouwen en zoekt met de kinderen goud. Maar op de meest onverwachte momenten komen met de poolwind dromen aangewaaid, angsten en verlangens die ze zelf als kind had in haar afgelegen geboortedorp. Er ontstaat een hartstochtelijke verhouding tussen haar en een man die op het eiland ook een vreemde is. Waar is hij naar op zoek, of waar is hij voor op de vlucht, wat vangt híj met zijn innerlijk en zijn verleden aan?'

Te bestellen bij Uitgeverij AUTEURSDOMEIN, Amsterdam

www.auteursdomein.nl
info@auteursdomein.nl